Ordförande
Den första ordföranden i Parken. Per-David Johansson.
Nummer två som var till krigsutbrottet. Yngve Malmström.
Hela tjugoåtta år satt Folke Andersson.
Nästan hela sjuttiotalet satt Karl-Axel Sundberg.
Den enda kvinnan som suttit ordförande i Parken. Anna-Greta Johansson.
Och så har vi Karl-Bertil Pettersson förstås.
Dagens ordförande heter Bonny Hermansson! Och ska ta en bild på honom nästa gång jag har med mig kameran! Han kommer inte undan!
Och under 2000 talet har Per Bergman suttit 1 år och Rolf Egerborn 2 år som ordförande i Parken.