Lite historia om parken
    olkets park i Kisa har gamla anor. 1924 bildades byggnadsföreningen Olympia u.p.a. som inköpte            fastigheten där samhällets idrottsplats var belägen. En anspråkslös idrottsplats där stenar och  stubbar störde den idrottsliga verksamheten. 1926 anslöt sig föreningen till FPC (folkets parkers centralorganisation). Den byggde nödvändiga byggnader för nöjesverksamheten. En dansbana “Garvarns dansbana” som flyttades från en privattomt i Kisa till Parken.
F Fotboll i Parken
Dansbanan fanns kvar ända fram till 1971 då den ersattes med en större sådan, (se bild) med tak och inbyggd scen.                                                                Under de första åren gjordes ett jätte jobb av frivilliga krafter för att få ordning på området. Kopplingen till idrotten föll sig naturlig och 1927 ansågs fotbollsplanen så bra att man kunde inleda den hittills obrutna sviten av fotbollsturneringen Kisa-Pokalen. Kisaborna gick “man ur huse” för att heja på hemmalag och det var en riktig folkfest där man hade matsäck med sig. Den sista Kisa-Pokalen i Parken spelades 1961 och sedan dess har den avgjorts på idrottsplatsen När fotbollsfolket lämnade Parken så försvann kopplingen till idrotten. Så fotbollsplanen fick bli bilparkering. Sommaren 1982 anlades en fotbollsplan inne i Parken. En färdig gräsmatta rullades ut på den gamla planen. Åter igen har man fått en koppling med idrotten och parkstyrelsen såg ljust på framtiden. Nu kom Parken effektivt att utnyttjas av ungdoms och korpfotboll på den nya planen både på vardagskvällar och helger, och Parken hade en förhoppning att få Kisa-Pokalen till Parken igen.
                                                                        Under årens lopp gjordes givetvis de reparationer och förbättringar i Parken som var nödvändiga, men till slut så var anläggningen så sliten och otidsenlig att en större renovering var nödvändig. Det fanns t ex bara “utedass”, stängslet var sönderrostat och nedrivet. 1979 började en allmän upprustning med ommålning av alla byggnaderna, ett nytt stängsel sattes upp och en ny toalettbyggnad med vattentoaletter byggdes. Eftersom alla byggnader var gamla så var man noga med att försöka bevara den ursprungliga stilen.
Storsatsning 1979